Bảng điểm

Các VĐV tìm hiểm kỹ về quy định điểm Xanh – Đỏ tại đây.

Bộ Lọc:

  • Giới Tính
  • Mod Chấm Trình
  Thành viên Nickname Điểm Đôi Điểm Đơn Ngày cập nhật Chi tiết
  Nguyễn Chí Thanh 0 0 Xem hồ sơ
  Đỗ ngọc tuấn 670 0 01/04/2022 Xem hồ sơ
  Nguyễn hữu cường 0 0 Xem hồ sơ
  Hà Sỹ Quân 640 0 12/05/2022 Xem hồ sơ
  Trung gỗ 665 0 02/12/2020 Xem hồ sơ
  phạm văn sơn 650 0 07/05/2022 Xem hồ sơ
  Trịnh đức luân 650 0 09/05/2022 Xem hồ sơ
  Phung duc binh 685 0 21/04/2022 Xem hồ sơ
  Nguyễn mạnh hùng 660 0 24/06/2022 Xem hồ sơ
  Lương Hải Đăng 640 0 28/03/2022 Xem hồ sơ
  Trần thị diệu 0 0 Xem hồ sơ
  Vũ An Đức 0 0 Xem hồ sơ
  Trịnh tuấn anh 665 0 16/06/2022 Xem hồ sơ
  Nguyễn văn vinh 620 0 25/03/2022 Xem hồ sơ
  Phí Việt Dũng 650 0 31/03/2021 Xem hồ sơ
  Tạ Quốc Bảo 810 0 28/03/2022 Xem hồ sơ
  Ngô Hữu Hà 0 0 Xem hồ sơ
  Nguyễn Quốc Cường 665 0 21/03/2022 Xem hồ sơ
  Đỗ Van Huy 675 0 02/06/2022 Xem hồ sơ
  Nguyễn Tiến Dũng 680 0 05/04/2021 Xem hồ sơ
  Anh Khoa 705 0 05/04/2021 Xem hồ sơ
  Hoàng Anh Thường 675 0 17/05/2022 Xem hồ sơ
  Mai Văn Xuân 680 0 02/12/2020 Xem hồ sơ
  Phan Lê Mỹ Hằng 0 0 Xem hồ sơ
  Nguyễn văn nguyên 0 0 11/04/2022 Xem hồ sơ